Country is Greece (GR):

Region is: Akhaia

Cities are:  Afgio Afyion Afyira Akr Grig=ris K K Kal Kal KalTtzi Kam Kamfnia Ko L Ovri P P Paralfa Patras Rfon Royftika Silivaini=tika TTmeni Varv

Latitude: 38.1604166666667 Longitude: 21.92125